Stowarzyszenie JESTEM

O nas

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Jestem" zostało ono założone z inicjatywy osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Głównym celem naszego stowarzyszenia jest wspieranie działalności szkół i placówek zajmujących się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną jak również stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju psychoruchowego oraz społecznego dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Jestem" zwraca się z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na działalność naszej organizacji.

Dane do formularza podatkowego

Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Jestem"

Adres: ul. Pawła Stalmacha 90 42-700 Lubliniec

KRS: 0000170826

Telefon: +48343563241

Fax: +48343563366

E-mail: jestem@soswlubliniec.pl

Departament Pożytku Publicznego: opp.mpips.gov.pl